The World of Playing Cards Logo
Published March 13, 2017 Updated March 08, 2022

Georg Kapfler

Antique deck of old Bohemian playing cards of the German type manufactured by Georg Kapfler and dated 1611.

1611 Czechoslovakia Germany Georg Kapfler History Archaic Patterns Patterns and Suit Types Add to Collection

Archaic German-suited playing cards manufactured by Georg Kapfler and dated 1611. The kings are seated on thrones while the upper and lower valets are standing. The designs are related to the so-called ‘Stukeley’ type cards from Nuremberg which were widely copied since the mid-15th century and are ancestors of several later patterns. Aces have been dropped and the two, or deuce, is the highest card, decorated with a shield or other device.

The two of acorns has a small shield or escutcheon (beneath the unicorn) bearing crossed hammers, suggesting mining or a miners’ guild (possibly the two of hearts had the same motif, now missing). The eight of hearts also has an impaled shield (divided into two equal parts by a straight line from the top to bottom) with crossed swords on the right-hand side and what look like Hungarian Árpád stripes on the left. Playing cards like these were being used during the 16th century silver rush by mine workers gambling during their spare time, on both sides of the Czech / German border.

From the collection of Pavel Langer.

Bohemian playing cards of the German type manufactured by Georg Kapfler and dated 1611 Bohemian playing cards of the German type manufactured by Georg Kapfler and dated 1611 Bohemian playing cards of the German type manufactured by Georg Kapfler and dated 1611 Bohemian playing cards of the German type manufactured by Georg Kapfler and dated 1611

Above: antique deck of primitive Bohemian playing cards of the German type manufactured by Georg Kapfler and dated 1611. Red and green hand colouring on woodcut outlines printed onto pasteboard. Total 48 cards (8 cards missing). Images courtesy Pavel Langer.

Details of restoration

Use Google Translation

Hrací karty, celkový počet 40 listů (8 listů chybí), jsou ve velmi dobrém stavu. Bylo na nich měřeno pH papírové podložky a odebrán vzorek papíru na zkoumání vlákninového složení. Nebylo nutné přistupovat k žádnému restaurátorskému zásahu. Karty byly pouze mechanicky očištěny pomocí jemného štětce a gumy. Vzhledem k nízkým hodnotám pH papírové podložky, 5,2, jsem přistoupila k odkyselení formou sendviče. (Mezi filtrační papíry, které byly předtím odkyseleny postřikem MMMK – Methoximagneziummethylkarbonát, jsem vložila jednotlivé listy karet a nechala takto proložené po dobu 2 týdnů). pH se tímto způsobem zvedlo na hodnoty 5,9.

Hrací karty byly uloženy a zároveň adjustovány pomocí tvrdých podložek – lepenek s neutrálním pH. Samotné hrací karty byly z estetických důvodů adjustovány pomocí restaurátorské papírové lepicí pásky, kterou je možné snadno odstranit bez poškození originálu. Do lepenky jsem vyřezala okýnka pro jednotlivé listy hracích karet a adjustovala hrací karty. Po celé adjustaci jsem hrací karty ještě překryla folií s UV ochranou. Vzhledem k požadavku na vystavení a charakteru materiálu. Celá pasparta se tedy skládala celkem ze čtyř částí. Zadní část pasparty, samotné hrací karty, folie s UV ochranou a lepenka s vyřezanými okny. Zadní a přední část pasparty je spojena samolepícím plátnem.

Restaurátorské a adjustační práce: BcA. Michaela Caranová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)

REFERENCES

Hoffmann, Detlef: The Playing Card, an illustrated history, Edition Leipzig, 1973

Sobota, Jan: The background and history of a deck of late Gothic playing cards, The Yale University Library Gazette, vol. 67, no. 1/2, 1992, pp. 27–31., www.jstor.org/stable/40859636

avatar
1,440 Articles

By Simon Wintle

Member since February 01, 1996

Founder and editor of the World of Playing Cards since 1996. He is a former committee member of the IPCS and was graphics editor of The Playing-Card journal for many years. He has lived at various times in Chile, England and Wales and is currently living in Extremadura, Spain. Simon's first limited edition pack of playing cards was a replica of a seventeenth century traditional English pack, which he produced from woodblocks and stencils.


Related Articles

Woodblock and Stencil Queen of Clubs

Woodblock and Stencil Queen of Clubs

A limited edition art print of the Queen of Clubs 1984 woodblock joker.

Woodblock and Stencil King of Diamonds

Woodblock and Stencil King of Diamonds

A limited edition art print of the King of Diamonds 1984 woodblock joker.

Woodblock and Stencil Jack of Hearts

Woodblock and Stencil Jack of Hearts

A limited edition art print of the Jack of Hearts 1984 woodblock joker.

Woodblock and Stencil Jack of Clubs

Woodblock and Stencil Jack of Clubs

A limited edition art print of the Jack of Clubs 1984 woodblock joker.

2021 Le Monde Primitif Tarot

Le Monde Primitif Tarot

Facsimile edition produced by Morena Poltronieri & Ernesto Fazioli of Museo Internazionale dei Taroc...

1981 Haushaltgeräte

Haushaltgeräte

Publicity pack for VEB Kombinat Haushaltgeräte, makers of household goods, with designs by Volker Ha...

Animal Tarot by Johann Jobst Forster

Animal Tarot by Johann Jobst Forster

French-suited 78-card animal tarot deck of the Bavarian type.

Uncut Sheet by Johann Jobst Forster

Uncut Sheet by Johann Jobst Forster

A proof sheet containing twelve court cards of conventional French type.

1984 Mit Rhino auftrumpfen

Mit Rhino auftrumpfen

Black rhinos on a publicity pack for Armstrong, a flooring company, with comic designs by Pit Flick....

1997 Walt Disney Cards II

Walt Disney Cards II

Mickey, Minnie, Pluto and other familiar Disney characters.

1985 Hilti I

Hilti I

Promotional pack for Hilti power tools, with courts in medieval costume and non-standard pips.

1990 Transair

Transair

Humorous designs promoting Transair, a German charter flight operator.

1989 Merz Pharma Skat

Merz Pharma Skat

Comic designs promoting Merz Pharma, a German drug company.

1978 escART, ec-ART, SKAT

escART, ec-ART, SKAT

Fully illustrated pack printed from etchings by Johannes Vennekamp.

1993 Hansaplast<sup>®</sup>

Hansaplast®

Advertising pack for Hansaplast, with comic courts sporting sticking plasters.

1745 Burgundy pattern

Burgundy pattern

The old Burgundy (or Burgundian) pattern by Nicolas Chenevet, Dijon.

1965 ČZ playing cards

ČZ playing cards

Advertising pack for the Czechoslovak motorcycle factory Česká Zbrojovka.

1978 Wedding of Krechinsky • Свадьба Кречинского

Wedding of Krechinsky • Свадьба Кречинского

A pack of cards depicting characters from the famous play "The Wedding of Krechinsky" by Sukhovo-Kob...

2004 Freimaurer Spielkarten / Masonic playing cards

Freimaurer Spielkarten / Masonic playing cards

Masonic playing cards created by Ivan Wojnikow, 2004.

1989 Orientierungslauf Skat

Orientierungslauf Skat

Humorous designs by Helmut Härtelt on the subject of orienteering.

1990 Borna Skat

Borna Skat

Publicity pack for the Saxon town of Borna, with designs by Andreas Wachter.

1987 Postgeschichte

Postgeschichte

A celebration of different postal systems in Germany from 1630 to 1850, with designs by Volker Hartm...

1870 Kings and Queens of Brazil & Portugal

Kings and Queens of Brazil & Portugal

Historical playing cards by C. L. Wüst depicting monarchs of Brazil and Portugal.

1825 Mythological tarot by Michael Schatzberger

Mythological tarot by Michael Schatzberger

Mythological tarot by Michael Schatzberger, Passau, Bavaria, early 19th century.

1819 Ansbach pattern by Emil Doll

Ansbach pattern by Emil Doll

Later Ansbach or Nürnberg pattern by Emil Doll, Neustadt.

1825 Cartomancy deck by Johann Ernst Backofen

Cartomancy deck by Johann Ernst Backofen

German-suited Cartomancy deck published by Johann Ernst Backofen, Nürnberg.

1739 Trappola pack by Joseph Fetscher

Trappola pack by Joseph Fetscher

Trappola pack published by Joseph Fetscher, Graz, 1739.

1820 Animal Tarot by Joseph Fetscher

Animal Tarot by Joseph Fetscher

French-suited Natural History Tarot deck by Joseph Fetscher, Munich, c.1820.

1820 Heathen Wars

Heathen Wars

German-suited ‘Heathen War’ playing cards published by Joseph Fetscher, Munich, c.1820.

Mythological and Allegorical tarot

Mythological and Allegorical tarot

Mythological and Allegorical tarot produced by Peter Paul Fetscher junior, Munich.

1825 Fantasy deck by Joseph Fetscher

Fantasy deck by Joseph Fetscher

Fantasy French-suited pack produced by Joseph Fetscher, Munich, c.1825.

1810 Miniature playing cards by Joseph Fetscher

Miniature playing cards by Joseph Fetscher

Uncut sheet of miniature Bavarian playing cards by Joseph Fetscher.

1760 Vogelspiel

Vogelspiel

Vogelspiel, a German card game known as the “cuckoo game” also known as “Gnau”.

1760 Lyon pattern by Michel Ressy

Lyon pattern by Michel Ressy

Lyon pattern by Michel Ressy, c.1760.

1830 Bavaria pattern

Bavaria pattern

Classic German-suited Bavarian pattern by Joseph Fetscher, Munich, early 19th century.

Trappola pack by Anton Herrl

Trappola pack by Anton Herrl

Trappola pack of 36 double-ended cards published by Anton Herrl, Graz, Austria.

Animal Tarot by Andreas Benedict Göbl

Animal Tarot by Andreas Benedict Göbl

French-suited Animal Tarot deck produced by Andreas Benedict Göbl, Munich.

Standard French-suited Bavarian deck by Göbl

Standard French-suited Bavarian deck by Göbl

French-suited Bavarian deck by Andreas Benedict Göbl, late 18th c.

1820 Historical playing cards by Joseph Fetscher

Historical playing cards by Joseph Fetscher

Historical playing cards by Joseph Fetscher, Munich, c.1820.

Illustrated piquet cards

Illustrated piquet cards

Bavarian piquet cards with oriental illustrations produced by Andreas Benedict Göbl, Munich, late 18...

1800 Costumes of Turkey Tarot

Costumes of Turkey Tarot

‘National Costumes of Turkey’ tarot by Industrie Comptoir, Leipzig, c.1800-1825.

1810 Natural History Tarot

Natural History Tarot

Natural History Tarot published by G M, Germany, early 19th C.

1800 Æsop’s Fables tarot

Æsop’s Fables tarot

French-suited Æsop’s fables tarot produced by Leipzig Industrie Comptoir, c.1800-1825.

75: Early American cards

75: Early American cards

An overview of some of the early cards made in the United States.